VPLIV MEDIJEV NA ČLOVEŠKO DOJEMANJE DIVJIH ŽIVALI (5/2019)

Nova raziskava, ki sta jo opravila Fundacija SPOTS in nizozemska Univerza uporabnih znanosti Saxion, se posveča škodljivim učinkom (družabnih) medijev na dojemanje divjih živali.

Večina ljudi nima priložnosti, da bi videla prostoživečo žival v njenem naravnem okolju, zato se za učenje o teh živalih zanaša predvsem na (družabne) medije. Vendar pa prikazovanje velikih mačk v (družabnih) medijih vpliva na naše dojemanje teh živali in na naše vedenje do njih. Zato imajo producenti (družabnih) medijev veliko odgovornost, da živali in njihov odnos s človekom ustrezno predstavijo. Danes (družabni) mediji vse pogosteje prikazujejo velike mačke v družbi ljudi. To lahko povečuje posameznikovo željo po druženju s prostoživečimi živalmi, omaja njegove zadržke do izkoriščanja divjih živali v tovrstne namene in izkrivlja njegovo dojemanje o nevarnosti teh živali.

Zaradi nenehne izpostavljenosti posnetkom druženja med ljudmi in zvermi lahko ljudje začnejo te živali dojemati kot bitja, namenjena zabavi, ne pa kot zanimive in dragocene živali. To lahko v prihodnje privede do še številčnejšega druženja ljudi z velikimi mačkami ter omaja moralne zadržke do tovrstnega izkoriščanja divjih živali. Čeprav bo za opredelitev dolgoročnih vedenjskih posledic izpostavljenosti posnetkov druženja ljudi z divjimi živalmi potrebno opraviti še več raziskav, so dosedanje raziskave pokazale, da lahko pogosta izpostavljenost posnetkom v medijih povzroči neželene dolgoročne vedenjske spremembe. Zato je zelo pomembno, da producenti (družabnih) medijev in drugi ljudje, ki objavljajo posnetke velikih mačk, dobro razmislijo, kako bodo prikazali določeno žival in da so pozorni na to, kakšen odnos, dojemanje in vedenje lahko njihov posnetek spodbudi. Sicer nenamerno spodbujajo neetično, neodgovorno in celo nevarno vedenje, ki ima lahko usodne posledice za vpletene živali in ljudi. 

Čeprav lahko želja po druženju z velikimi mačkami premaga moralne zadržke, kaže, da kampanje za ozaveščanje ljudi odvračajo od druženja s prostoživečimi živalmi, ki jih izkoriščajo kot turistične zanimivosti.

Celotna raziskava je na voljo tukaj:

Main image courtesy of Stichting SPOTS