Konec lova? (01/2023)

Leta 2020 je skupina strokovnjakov Ministrstvu za gozdarstvo, ribolov in okolje (DFFE) svetovala, naj ustavijo industrijo vzrejanja levov v Južni Afriki. Ministrica je leta 2021 uradno naznanila, da bo njihov nasvet upoštevala. Tako je napovedala konec turističnih storitev z vzrejenimi levi, lova v ogradah in izvažanja levjih kosti v Azijo, kjer jih uporabljajo pri tradicionalni kitajski medicini. 

Odločitev je dvignila veliko prahu med rejci v Južni Afriki. V medijih redno poročajo o zanemarjanju levov v ujetništvu, saj rejci nočejo več skrbeti zanje, ker si od njih ne morejo več obetati zaslužka. NSCPA (južnoafriško društvo za zaščito živali) je ministrstvo pozvalo, naj čim prej ukrepa, saj se spopadajo s hudimi posledicami stradanja levov. 

Skupina strokovnjakov je z izjavo, da za več kot 8000 levov v ujetništvu ni druge rešitve kot evtanazija, močno razburila organizacije za zaščito živali.  

Ministrica za gozdarstvo, ribolov in okolje Barbara Creecy je leta 2022 dejala, da je glede industrije vzreje levov prejela številne odzive in nasvete, zato želi ustanoviti delovno skupino, ki bo zbrala vsa priporočila, ministrstvu svetovala pri sodelovanju z rejci levov in poskušala ugotoviti, ali bi bilo resnično treba evtanazirati vse leve v ujetništvu. Skupina naj bi tudi izračunala povprečno število levov na rejca, ugotovila, koliko je še delujočih posestev z levjimi mladiči, ki turistom omogočajo druženje z levjimi mladiči, ter raziskala, kolikšna je količina shranjenih levjih kosti. Sledilo bo preverjanje delovanja rejcev.  

Delovna skupina bo tudi presodila, kako bi lahko pomagali rejcem, ki bodo želeli sodelovati pri postopnem ukinjanju industrije. Med drugim bi jim lahko ponudili odškodnine. To bi storili po posvetovanjih z drugimi interesnimi skupinami, na primer levjimi zavetišči, ki bi lahko od rejcev prevzela leve.  

Rejce, ki ne bodo pripravljeni sodelovati, čaka težka prihodnost. Poslovni model bo ukinjen, o tem ni dvoma. Toda vse kaže, da bo treba zaradi težjih primerov, na primer podhranjenih levov, okrepiti nadzor nad upoštevanjem predpisov. Delovna skupina je za rejce še zadnja možnost, da se sprijaznijo s spremembami.  

Dve leti po zaključku delovanja skupine strokovnjakov je prihodnost južnoafriških levov v ujetništvu še vedno negotova.  

Simone Eckhardt, Stichting SPOTS