Τα ΜΜΕ επηρεάζουν την κοινή γνώμη για τα άγρια ζώα

Μια νέα έρευνα του Stiching SPOTS και του Saxion University of Applied Sciences εστιάζει στην επιβλαβή επιρροή των ΜΜΕ πάνω στην ανθρώπινη αντίληψη για τα άγρια ζώα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να δουν μη εξημερωμένα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον και βασίζονται στα ΜΜΕ για να μάθουν για αυτά τα ζώα. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα παρουσιάζουν τις μεγάλες γάτες επηρεάζει την αντίληψή μας για αυτά αλλά και τη συμπεριφορά μας προς αυτά. Κάτι τέτοιο αποτελεί σημαντική ευθύνη των παραγωγών των ΜΜΕ για τη σωστή απεικόνιση των ζώων και τη σχέση τους με τους ανθρώπους. Σήμερα, τα μέσα παρουσιάζουν όλο και περισσότερο άγρια ζώα να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να εντείνει τη επιθυμία των ανθρώπων για αλληλεπίδραση με μη εξημερωμένα ζώα, να μειώσει τις ενστάσεις ενάντια στην εκμετάλλευση αυτών των ζώων εξαιτίας της αλληλεπίδρασης, αλλά και να διαστρεβλώσει την αντίληψη των ανθρώπων για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα άγρια ζώα.

Η συνεχής προβολή εικόνων αλληλεπίδρασης ανθρώπων με άγρια ζώα μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να θεωρήσουν τα άγρια ζώα οντότητες διαθέσιμες για την ψυχαγωγία μας, αντί για ξεχωριστά και ανεκτίμητα πλάσματα από μόνα τους. Αυτό είναι πιθανό να μειώσει ηθικούς ενδοιασμούς σχετικά με την εκμετάλλευση άγριων ζώων για τέτοιο σκοπό. Αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί ποιες είναι οι μακροχρόνιες συμπεριφορικές συνέπειες της έκθεσης εικόνων άγριων ζώων σε αλληλεπίδραση με ανθρώπους, έρευνες έχουν δείξει ότι συνεχής προβολή εικόνων από τα ΜΜΕ μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη μακροχρόνια συμπεριφορική αλλαγή. Είναι επομένως σημαντικό για τους παραγωγούς των ΜΜΕ και όσους χρησιμοποιούν εικόνες με άγριες γάτες να σκεφτούν προσεκτικά με ποιο τρόπο απεικονίζουν ένα ζώο και να λάβουν υπόψη τους τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις που μπορεί να προωθούνται από αυτή την απεικόνιση. Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν ακούσια να ενθαρρύνουν ανήθικες, ανεύθυνες και ίσως επικίνδυνες συμπεριφορές με φοβερές συνέπειες για ζώα και ανθρώπους.

Παρόλο που η επιθυμία για επαφή με τα άγριες γάτες μπορεί να είναι πιο δυνατή από την ηθική υποχρέωση της μη επαφής, καμπάνιες ευαισθητοποίησης φαίνεται να αποθαρρύνουν τον κόσμο από την αλληλεπίδραση με άγρια ζώα μέσα από επιζήμια τουριστικά αξιοθέατα.

Η πλήρης μελέτη βρίσκεται εδώ:

Main image courtesy of Stichting SPOTS